07/03/2019

Die Cachet Park CID het onlangs die tender vir die sekuriteitsdienste in die afgebakende gebied van die groter Bult-area toegeken aan Mooirirvier Beskerming. Johann Haefele en Christiaan Haefele het reeds begin met die installering van die eerste van 113 CCTV kameras, en met die inrigting van die 24/7 monitering- en rugsteunstelsel. Die eerste fase van die kamera-installering (Cachetpark self, asook die vier blokke omring deur Esselenstr, Steve Bikostr, Meyerstr en Molenstr) behoort vroeg in April in werking te wees, en die res in twee verdere fases oor die twee maande daarna.

Op die foto van links na regs: Johann Haefele (HUB: Moorivier Beskerming), Brig Kiewiet van Zyl (HOB: Cachet Park CID), Nadri Zitzke (Rekenmeester: Cachet Park CID), Christiaan Haefele (Bedryfsbestuurder: Moorivier Beskerming), Simoné Vos (Skakelbeampte: Cachet Park CID), en prof Fika J van Rensburg (HUB: Cachet Park CID).