Background

AGTERGROND 

Die Cachet Park CID (City Improvement District Non-Profit Company) is die produk van samewerking tussen die NWU, die JBM Plaaslike Munisipaliteit, die Potchefstroomse Sakekamer, plaaslike besigheid- en eiendom-eienaars, die SAPD en die GPF.

Die visie is om die leef-, vermaak- en sosialisering-ervaring van eienaars, inwoners en besoekers in die groter Bult-area te verbeter deur (o.a.) verbeterde sekuriteitsmaatreëls, basiese dienste, verfraaiing en “ons plek”-making van die area.

Die dienste wat die Cachet Park CID in die afgebakende area lewer, is al die dienste van straatvlak af opwaarts:

  • Sekuriteitsdienste (insluitend die installering en 24-uur monitering van ongeveer 150 CCTV-kameras – met gewapende reaksie)
  • Tuindienste vir die hele gebied (alle strate, sypadjies, openbare areas en die parke - Cachet, TT Cloete, Dam-area, Meulstr.)
  • Vullisverwydering en Herwinningdienste
  • Instandhouding
  • Verfraaiing en “ons plek”-making

Die tender vir sekuriteitsdienste is aan Mooirivier Beskerming toegeken vir inwerkingtreding op 2 Mei 2019. Die tender vir tuindienste is toegeken aan Servest en dié vir vullisverwydering en herwinning aan Deswalner – vir inwerkingtreding 29 April 2019.

Fase 1 van die afgebakende gebied is ten noorde, ooste, suide en weste van die NWU-kampus, soos op die kaart aangedui. Instandhoudingdienste begin op 1 Junie, en die verfraaing en “ons plek”-making is deurlopend.

Die finansiering word gedoen deur die besigheids- en eiendomseienaars in die afgebakende gebied. Elke lid se bydrae word bereken as ‘n persentasie van die totale begroting van die Cachet Park CID. Hierdie persentasie is die munisipale waardasie van die betrokke eiendom oor die totale waarde van al die eiendomme in die afgebakende gebied. Vir 2019 werk dit uit op R212.53 per elke R1 miljoen eiendomswaarde.

Die NWU as ankerlid het sy eie lid-bydrae vir 2019 beskikbaar gestel, en ‘n lening voorsien om die kapitaal-uitgawe (hoofsaaklik die kameras) ten bedrae van R2.2 miljoen te dek. Die NWU sal ook die verwagte bedryfstekort van die eerste tydperk deur middel van ‘n lening ten bydrae van R1 miljoen dra. Die beplanning is om die lening teen 2026 volledig af te betaal.

Verdere uitbreiding ten opsigte van die afgebakende gebied geskied deurdat die betrokke addisionele gebied ‘n lening aan die CID beskikbaar stel vir die aankoop van die kameras en rugsteunstelsels.