Board of Directors

RAAD VAN DIREKTEURE

Die direksie van die NPC bestaan ​​tans uit vyf lede, drie aangestel deur die NWU en twee aangestel deur JBM.

Verder maak die MOI voorsiening vir die benoeming van addisionele direkteure deur die NPC-lede, wat mettertyd sal gebeur.

 

Prof Daryl Balia
(Voorsitter)
Mnr. Des Ayob Raadslid Cyril Henry
(Ondervoorsitter)
Raadslid Dodo Maneli Prof Fika Janse van Rensburg
(HUB)