Board of Directors

RAAD VAN DIREKTEURE

Die direksie van die NPC bestaan ​​tans uit vyf lede, drie aangestel deur die NWU en twee aangestel deur JBM.

Verder maak die MOI voorsiening vir die benoeming van addisionele direkteure deur die NPC-lede, wat mettertyd sal gebeur.

Daryl Balia (NWU – Voorsitter)
Des Ayob (NWU)
Deon T Fourie (Lede – Huishoudings)
Frans Van Niekerk (Lede – Komplekse van behuising)
Thabani Mhlongo (NWU)
Jossie du Plooy (Lede – Huishouding)
Bertus Els – Besighede
JBM Verteenwoordiger: wag op vervanging deur JBM Munisipaliteit