Social Upliftment

SOSIALE OPHEFFING 

  • Volhoubare sosiale verandering deur bestaande OSW's en strukture;
  • Skep 'n inklusiewe, regverdige en veerkragtige gemeenskap wat sosiale geregtigheid verseker; en
  • Belyning met NWU-gemeenskapsuitreikprogramme en navorsingsprojekte.

Teen die einde van Maart sal die hoof uitvoerende beampte 'n spesialis in Maatskaplike Opheffing identifiseer om 'n strategie vir 'n volhoubare maatskaplike opheffingsplan vir die CID NPC op te stel.

Navrae:
HUB
Prof Fika J van Rensburg
Tel: +27 82 870 2656
fika@cachetparkcid.co.za