DEMARCATED AREA

AFGEBAKENDE AREA

Die afgebakende gebied

Strate in die afgebakende gebied

Die volgende strate word in die afgebakende gebied ingesluit:

 • Gerrit Dekker St
 • Meul St van Gerrit Dekker na Thabo Mbeki St
 • Thabo Mbeki Dr van Meul St na Louis Leipold St
 • Esselen St van Thabo Mbeki na die Toegang tot die NWU-kampus
 • Hoffman St vanaf 80 suid van Esselen na die NWU-ingang
 • Meyer St van Steve Biko na Jan Smuts Av
 • Silwer St vanaf Meyer tot 80m suid van Borcherd St
 • Borcherd St van Dwars tot Silwer St
 • Steve Biko St vanaf 80 suid van Esselen na die Dam-ingang aan die einde van Calderbank Av
 • Postma St van Calderbank na Drommedaris
 • Drommedaris na Reiger St
 • Reiger St
 • Goeie Hoop St
 • Esselen van Dwars tot 80 meter wes van Coetzee
 • Coetzee St van Esselen na Rissik
 • Rissik, vanaf Coetzee 80 meter wes
 • Molen St vanaf Gerrit Dekker tot 80 meter suid van Esselen
 • Venter St
 • Jooste St
 • Borcherd St
 • Malherbe St van Esselen na Albert Luthuli
 • Rissik St vanaf 80m oos van President na Malherbe St
 • President St vanaf 80m suid van Rissik na Esselen St
 • Dwars St van Meyer na Esselen
 • Die loopbrug vanaf Meul St na die spoorweg-metro in Drommedaris / Postma St (met insluiting van die straat wes van Groen Wilgers Ouderdomshuis)

Parke en ander openbare / oop ruimtes in die afgebakende gebied

Die volgende parke en ander openbare / oop ruimtes, met vullisdromme wat in en langs die parke en ander openbare / oop ruimtes geplaas word:

 • Cachet Park (oorkant Bult CBD)
 • TT Cloete Park (c / o Esselen en Coetzee St)
 • Publieke area tussen Meul St en die Bank van Moorivier
 • Openbare area tussen Postma St en die Bank van Moorivier
 • Publieke area aan beide kante van die wandelpad vanaf Drommerdaris / Postma na Groenwilgers Ouderdomshuis (insluitend die gebied tussen die loopbrug en die Mooirivier-oewer
 • Calderbank St-spoorwegbrug: al vier sye van die brug (en waar nodig ook die Meyer St-brug oor die Spoorlyn)

Verdere uitbreiding van die afgebakende gebied geskied deurdat die betrokke addisionele gebied ‘n lening aan die CID beskikbaar stel vir die aankoop van die kameras en rugsteunstelsels.