MEBERSHIP

LIDMAATSKAP 

Die finansiering word gedoen deur die besigheids- en eiendomseienaars in die afgebakende gebied. Elke lid se bydrae word bereken as ʼn persentasie van die totale begroting van die Cachet Park CID. Hierdie persentasie is die waarde van die betrokke eiendom oor die totale waarde van al die eiendomme in die afgebakende gebied, bv.:

Die NWU as ankerlid het sy eie lid-bydrae vir 2019 beskikbaar gestel, en ʼn lening voorsien om die kapitaal-uitgawe (hoofsaaklik die kameras) ten bedrae van R1.5 miljoen te dek. Die NWU sal ook die verwagte bedryfstekort van die eerste tydperk deur middel van ʼn lening ten bedrae van R1.8 miljoen dra.

Die beplanning is om die lening plus die ooreengekome rente teen 2023 volledig af te betaal.