Tariffs

TARIEWE 

Die Cachet Park CID NPC funksioneer op 'n selfstandig finansieel-volhoubare basis; lidbydraes is die enigste bron van inkomste. Hierdie lede is eienaars van grond, eiendom of besighede in die afgebakende gebied.

Elke lid se bydrae word bereken as 'n persentasie van die totale begroting van die Cachet Park CID. Hierdie persentasie is die munisipale waarde van die spesifieke eiendom oor die totale waarde van al die eiendomme in die afgebakende gebied, bv:

Vir 2019 werk dit uit op R212.53 per elke R1 miljoen eiendomswaarde.

Totdat die plaaslike regering se bywette deur die JBM Plaaslike Munisipaliteit goedgekeur is, is hierdie lidbydraes vrywillig.

 

 

 

Die NWU as ankerlid het sy eie lid-bydrae vir 2019 beskikbaar gestel, en ‘n lening voorsien om die kapitaal-uitgawe (hoofsaaklik die kameras) ten bedrae van R2.2 miljoen te dek. Die NWU sal ook die verwagte bedryfstekort van die eerste tydperk deur middel van ‘n lening ten bedrae van R1 miljoen dra. Die beplanning is om die lening (en moontlike verdere lenings deur verdure ankerlede) teen 2026 volledig af te betaal.

Die sukses van hierdie projek kan slegs gewaarborg word indien die grond-, eiendom- en sake-eienaars hulleself verbind tot die visie van die Cachet Park CID. Eiendomswaarde sal verbeter as gevolg van die verhoogde sekuriteit, deurdat dienste, fasiliteite en lewensomstandighede verbeter word en deur die transformasie van die gebied deur die verfraaiing en “ons plek”-making van die afgebakende gebied.