Tariffs

TARIEWE 

Vir 2021 werk dit uit op R235.43 per elke R1 miljoen eiendomswaarde.

Totdat die plaaslike regering se bywette deur die JBM Plaaslike Munisipaliteit goedgekeur is, is hierdie lidbydraes vrywillig.

Die NWU as ankerlid het sy eie lid-bydrae beskikbaar gestel, en ʼn lening voorsien om die kapitaal-uitgawe (hoofsaaklik die kameras) ten bedrae van R2.2 miljoen te dek. Die NWU het ook die verwagte bedryfstekort van die eerste tydperk deur middel van ʼn lening ten bedrae van R1 miljoen gedra. Die beplanning is om die lening (en moontlike verdere lenings deur verdere ankerlede) teen 2026 volledig af te betaal.

Die sukses van hierdie projek kan slegs gewaarborg word indien die grond-, eiendom- en sake-eienaars hulleself verbind tot die visie van die Cachet Park CID. Eiendomswaarde sal verbeter as gevolg van die verhoogde sekuriteit, deurdat dienste, fasiliteite en lewensomstandighede verbeter word en deur die transformasie van die gebied deur die verfraaiing en “ons plek”-making van die afgebakende gebied.