Landscaping

TUINDIENSTE

Die aanvullende dienste wat die Cachet Park CID in die ooreengekome Bult-area sal lewer, is al die dienste van straatvlak af opwaarts:

Tuindienste
Tuindienste vir die hele gebied (alle sypaadjies, asook Cachetpark en TT Cloete-Park)

Hierdie diens sal gekontrakteer word deur die Cachet Park CID. Die aktiwiteite wat uitgevoer word, sal die volgende insluit:

  • Sny van gras op alle gebiede, insluitende sypaadjies en alle bestaande openbare ruimtes en parke
  • Onkruiddoders en plaagdoders
  • Algemene plaveiselonderhoud
  • Daaglikse vee van strate en parke
  • Afsny van bosse, struike en bome
  • Boom-onderhoud (insluitend die Oak Avenue Conservation Project)
  • CPTED - Misdaadvoorkoming deur omgewingsontwerp
  • Park-instandhouding
  • Bestuur van rommel, blare en ander vullis (uitgesonderlik huishoudelike vullis en privaat tuinafval)