Recycling Services

HERWINNINGSDIENSTE 

Die aanvullende dienste wat die Cachet Park CID in die ooreengekome Bult-area sal lewer, is al die dienste van straatvlak af opwaarts:

Herwinningsdienste

Die Cachet Park CID NPC beplan om herwinningsdienste te kontrakteer om die hoeveelheid afval wat by stortingsterreine gestort word, te verminder deur die volgende:

  • Plasing van herwinningsstasies in geïdentifiseerde gebiede;
  • Gereelde verwydering van herwinningsafval.