Refuse Removal

VULLISVERWYDERING EN HERWINNINGSDIENSTE

Dié diens sal afvalverwydering en herwinning in die afgebakende gebied insluit om afval te verwyder en te bestuur sodat die doeltreffendste gebruik van hulpbronne, veral natuurlike hulpbronne, verseker word. Om hierdie doelwitte te bereik, poog om maatreëls in plek te hê om die wegdoening van afval te voorkom en te bevorder is hergebruik, herwinning en herstel.

Hierdie dienste sluit in:

  • Gereelde huishoudelike vullisverwydering soos geskeduleer
  • Plasing van herwinningsstasies in geïdentifiseerde areas
  • Bestuur van herwinning, hergebruik en herwinning van afval