Projects

PROJEKTE 

  • Sekuriteitsdienste (insluitend die installering en 24-uur monitering van ongeveer 105 CCTV-kameras – met gewapende reaksie)
  • Tuindienste vir die hele gebied (alle sypadjies, asook Cachetpark en TT Cloete-park)
  • Addisionele vullisverwydering
  • Herwinningdienste
  • Instandhouding
  • Verfraaiing en “ons plek”-omskepping