VAKANTE POSTE


VAKANTE POSTE

Vakante pos – Algemene Bestuurder

Cachet Park CID (Cachet Park City Improvement District Non-Profit Company) se HUB/CEO (prof Fika J van Rensburg) en HOB/COO (Brig Kiewiet van Zyl) tree die einde van die jaar uit. Die Direksie het besluit om hierdie twee bestuursposte te vervang met dié van een Algemene Bestuurder, wat finale verantwoordelikheid het vir die bestuur van Cachet Park CID NPC, met verantwoording aan die Direksie.

Sluitingsdatum:       Dinsdag 20 Oktober 2020, 12:00

Diensaanvaarding:  1 Desember 2020, of so spoedig moontlik daarna

Kliek hier vir ‘n pdf-dokument wat die volle besonderhede bevat.